LGD Gościnna Wielkopolska - Nabór wniosków

W dniu dzisiejszym  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podał do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, informację o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzami wniosków o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej Gościnnej Wielkopolski w zakładce Nabory wniosków/ Nabór wniosków 2011.

Załączniki:


ogloszenie_lgd_nabor_2010_male_projekty.pdf