Pierwsza sesja z tabletami.
W dniu 29 listopada br. odbyła się druga sesja Rady Miejskiej w Kobylinie. Podczas tej sesji radni po raz pierwszy głosowali za pomocą tabletów, a zgromadzeni na Sali goście mogli odczytać wyniki wyświetlane na ekranie telewizora. Tablety, sprzęt i specjalny program zakupiono w ramach programu „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wlkp., Zduny, Sulmierzyce i w powiecie Krotoszyńskim” na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 353.939 zł, pokrywającą 85 % kosztów zadania.