Odbiór I etapu budowy grzybka w Starym Kobylinie
W dniu 3 grudnia br. w obecności Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego, Sołtysa wsi Stary Kobylin Michała Skupina, Wykonawcy Sławomira Kłosowskiego oraz Kierownika budowy Mirosława Węcłasia odbył się odbiór I etapu budowy świetlicy wiejskiej – grzybka w Starym Kobylinie. Zakres prac obejmował wykonanie ław i ścian fundamentowych, podkładów pod posadzki oraz częściowej wewnętrznej instalacji wod-kan. Koszt robót wyniósł 35.603,20 zł.