Odbiór kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej
W dniu 5 grudnia 2018 roku dokonany został odbiór kolejnego odcinka robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długołęka i Smolice. Zakres ten obejmował wybudowanie dwóch przepompowni ścieków i 400 mb kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200 mm bez odtworzenia nawierzchni asfaltowych. W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński oraz Wiesław Popiołek, Wykonawca – Marian Iberhan, Inspektor nadzoru – Damian Bolach i przedstawiciele przyszłego użytkownika, tj. MZWiK w Strzelcach Wielkich – Tomasz Mikołajski i Paweł Piasecki. Jeżeli aura zimowa pozwoli prace będą dalej kontynuowane. Termin zakończenia tego przedsięwzięcia planowany jest na koniec marca 2019 roku.