Stacja odbioru, przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Rzemiechowie

Urząd Miejski w Kobylinie uprzejmie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2011 r. zostanie uruchomiona stacja odbioru, przeładunku i segregacji odpadów komunalnych w Rzemiechowie.

Przyjmowanie odpadów (zmieszanych - odpłatnie oraz segregowanych: szkło, plastiki, makulatura, gałęzie i krzewy oraz gruz budowlany i kamień polny – nieodpłatnie) odbywać się będzie w każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8:00 do 14:00.

Nowym Najemcą jest firma  BM-EKO Daniel Brykczyński z siedzibą w Krotoszynie, ul. Mały Rynek 13/7, 63-700 Krotoszyn.

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie odpadów przebywa pod adresem BM-EKO Rzemiechów 25 (bliskie sąsiedztwo Stacji), tel. 662 051 634