Strzelanie prima aprilis
3 kwietnia br. LOK Kobylin zorganizował strzelnie prima aprilis. W strzelaniu prima aprilis zwycięża zawodnik który zdobędzie najmniejszą ilość punktów, strzał poza tarcz to dziesięć punktów. Każdy uczestnik strzelania mógł oddać dowolna ilość dziesięciostrzałowych serii. Do końcowej klasyfikacji liczyła się najlepsza seria. Końcowe wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

1. Krystek Łukasz 22 pkt.
2. Ostojski Leszek 36 pkt.
3. Jackowski Dariusz 39 pkt.
4. Łyszczak Joachim 42 pkt.
5. Frąckowiak Bogusław 42 pkt.
6. Demaj Sławomir 46 pkt.
7. Wasielewski Paweł 46 pkt.
8. Jackowski Mirosław 47 pkt.
9. Bukowski Feliks 48 pkt.
10. Jańczak Wojciech 50 pkt.

Najlepsi zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplom i upominki ufundowane przez LOK Kobylin.