Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2011
W dniu 06 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie odbył się Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok szkolny 2010/2011. Celem konkursu było wyłonienie drużyny do eliminacji powiatowych. Uczestnikami konkursu były drużyny ze Szkół Podstawowych z Gminy Kobylin, tj. Zespół SP i P-le w Kobylinie, SP Kuklinów, SP Zalesie Małe, SP Smolice.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Komisja Konkursowa,w skład której wchodzili opiekunowie drużyn oraz przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Kobylinie i przedstawiciel Policji w Kobylinie.

Konkurs ten składał się z dwóch części: teoretycznej i sprawnościowej. W części teoretycznej uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 25 pytań. Na pytania były trzy odpowiedzi z czego jedna prawidłowa, którą należało zaznaczyć. W tej części można było zdobyć maksymalnie 50 punktów. Natomiast test sprawnościowy polegał na pokonaniu rowerem toru przeszkód składającego się z: równoważni, tarki, bramki wiszącej, korytarza z desek, slalomu między pachołkami, przedmiotu do przewożenia, zatrzymania. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 45. Za nieprawidłowy przejazd uczestnik był karany punktami ujemnymi. Każdą z części konkursu uczestnicy pokonywali indywidualnie, a następnie ich punkty były sumowane drużynowo. W ten sposób została wyłoniona zwycięska drużyna - Szkoła Podstawowa  w Zalesiu Małym w składzie: Damian Jabłoński, Marcelina Kobusińska, Paulina Marczewska - która będzie reprezentować Gminę Kobylin w eliminacjach powiatowych wraz z drużyną z Gimnazjum w Kobylinie. Eliminacje te odbędą się 29 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie.