Spotkanie z Abanem czyli... bezpieczne podróżowanie

Dnia 07 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Smolicach odbyło się spotkanie z p. promujące VII edycję kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – "Zatrzymaj się i żyj". Naszym gościem był p. Jarosław Chmielarz, specjalista ds. organizacyjno-prawnych ZLK w Ostrowie Wlkp.

Pogadankę poprzedziły kilkudniowe przygotowania. Ogłosiliśmy  szkolny konkurs plastyczny, którego tematem była kolej i bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Powstało wiele ciekawych prac, wykonanych z zastosowaniem różnych technik plastycznych. Młodsi uczniowie kolorowali rysunki, z których powstała  barwna "mozaika" - gazetka ścienna prezentująca różne sytuacje związane z  podróżą koleją.

Właściwe spotkanie rozpoczęliśmy od odczytania książeczki Doroty Malinowskiej pt. "Aban i zbuntowane rogatki (o pociągach, torach, znakach, słoniu, mrówce i ślimakach)". By ułatwić odbiór słuchanego  tekstu, na ekranie dzieci mogły oglądać ilustracje bajeczki. I choć jej treść kierowaliśmy w zasadzie do dzieci młodszych, to  i starsi uczniowie z uwagą wysłuchali opowieści o przygodach niezwykłego słonia i jego przyjaciołach, mieszkańcach Przejazdowa. Po jej wysłuchaniu  przedstawiciele klas I – III odpowiadali na szereg pytań związanych bezpośrednio z treścią, a także zasadami zachowania bezpieczeństwa, znakami drogowymi, oznaczeniami  kolejowymi. Maluchy wykazały się ogromną wiedzą. W nagrodę otrzymały pamiątkowe dyplomy, kamizelki i elementy odblaskowe.

Starsi  uczniowie obejrzeli  filmy edukacyjne, a także spoty reklamowe kampanii, które zrobiły na nich wielkie wrażenie. Tu zadziałała wyobraźnia – pisk hamulców,  odgłos lokomotywy, przeraźliwy dźwięk tłuczonego szkła i klaksonu samochodu, krzyk, płacz – tak może zakończyć się nierozważna jazda przez przejazd kolejowo – drogowy. Niestety, nie mamy, żadnych szans w zderzeniu z rozpędzonym pociągiem...

Przekazane przez prowadzącego wiadomości wzbogaciły wiedzę na temat zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, zabaw na obszarach kolejowych, skutków niezachowania szczególnej ostrożności, bezpiecznego zachowania się i poruszania na przejazdach kolejowo-drogowych, zachowania się na szlaku kolejowym itp. Uzmysłowiły, że nie wystarczy tylko wiedza, potrzebna jest też rozwaga, bowiem "...przy torach każdy sam będzie musiał zdecydować, jak bezpiecznie się zachować, bo żadne zabezpieczenia nie zwalniają od MYŚLENIA."

Podczas spotkania wykorzystano też prezentację multimedialną opracowaną na podstawie broszury „Kolej na bezpieczeństwo”, a dotyczącą zasad bezpieczeństwa podczas podróży koleją. Rozwiązano też konkurs plastyczny. Jego laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci gadżetów związanych z kampanią .

Nasze spotkanie było to też okazją do prezentacji piosenek tematycznie związanych z koleją, stanowiących element  przygotowań do konkursu "Pociąg na scenę", którego celem jest rozbudzenie zainteresowań muzycznych dzieci.

Spotkanie z p. Jarosławem Chmielarzem dostarczyło wszystkim wielu wrażeń. Trzeba przyznać, że nasi uczniowie wykazali się dużą  wiedzą z tego zakresu. Ciepłe  słowa, pochwały skierowane przez prowadzącego pod naszym adresem pozwalają mieć nadzieję, że podejmowany przez nas trud zaowocuje w przyszłości konkretnymi zachowaniami, a nasze dzieci będą propagowały akcję wśród rodziców i innych dorosłych użytkowników przejazdów  kolejowo-drogowych. Temu celowi mają też służyć ulotki, które otrzymali wszyscy uczestnicy pogadanki.

Na pewno warto i należy prowadzić kampanię wśród uczniów, młodych ludzi – przyszłych kierowców, użytkowników ruchu drogowego, bo wiadomo: "Czego się Jaś nie nauczy, tego  Jan..."

A że już po raz kolejny włączyliśmy się do realizacji kampanii, z radością przyjęliśmy podziękowania Prezesa Zarządu PKP PLK . Jeśli dzięki temu zmniejszy się liczba wypadków, to będzie nasz wspólny sukces ... Nie ma przecież nic cenniejszego niż ludzkie zdrowie, życie...