Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie

Z dnia 21.04.2011r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: wodociągu publicznego Łagiewniki. Wodociąg w Łagiewnikach na terenie powiatu krotoszyńskiego zaopatruje w wodę część miasta Kobylin oraz wsie Łagiewniki, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie, Starkówiec, Górka, Sroki, Rębiechów.

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Krotoszynie, na podstawie bieżących badań próbek wody  informuje, że woda z wodociągu Łagiewniki spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne  zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dziennik Ustaw Nr 61  poz. 417 z późn. zm.).