IV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Kobylina

Urząd Miejski w Kobylinie zaprasza na Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza Kobylina dla szkół podstawowych i gimnazjów z okazji Dni Kobylina. Turniej odbędzie się dnia 11 czerwca 2011r.

REGULAMIN ZAWODÓW:

I. ORGANIZATOR:

Urząd Miejski w Kobylinie
Gimnazjum w Kobylinie, ul. Krotoszyńska 6, Kobylin
Ludowy Klub Sportowy "Spółdzielca" w Kobylinie,

Telefon kontaktowy 065 548 24 01 lub 663 730 158

II. CEL:


Popularyzacja sportu masowego jako formy aktywnego wypoczynku.
Integracja dzieci i młodzieży poprzez nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z terenu innych gmin i powiatów.
Zorganizowanie i przeprowadzenie Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego  o puchar Burmistrza Kobylina dla szkół podstawowych i gimnazjów z okazji Dni Kobylina.
Promowanie poprzez tenis stołowy Gminy Kobylin.

III. TERMIN i MIEJSCE:

Turniej zostanie rozegrany w Hali Sportowej "Pilawa" ul. Strzelecka, 63-740 Kobylin w dniu 11 czerwca 2011r. godz. 9.15. Zapisy w dniu turnieju od godz. 8.00 do 9.00. Rozgrzewka w trakcie zapisów i losowania meczy.

IV. UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy:
zapoznają się z regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać;
posiadają własny sprzęt do gry: zmienne obuwie, strój sportowy;

Kategorie wiekowe:

I – uczniowie szkół podstawowych klas I-IV (chłopcy i dziewczęta)
II – uczniowie szkół podstawowych klas V-VI (chłopcy i dziewczęta)
III – uczniowie gimnazjów (chłopcy i dziewczęta)

V. PRZEBIEG TURNIEJU I KLASYFIKACJA:

Turniej rozgrywany będzie systemem do dwóch przegranych meczy. W zawodach obowiązują przepisy WZTS.

VI. NAGRODY:

Najlepsi zawodnicy poszczególnych kategorii otrzymują:
za zajęcie I miejsca w swojej kategorii puchar, za miejsca od I do III medale oraz upominki.

VIII. UWAGI KOŃCOWE:

Ubezpieczenie NW zawodnik wykupuje w własnym zakresie. Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie legitymacji szkolnych. Zawodnicy, trenerzy, kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego. Organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez uczestników zawodów oraz za rzeczy zgubione lub skradzione w czasie turnieje. Organizator pokrywa koszty organizacyjne. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. Zmiany w regulaminie może dokonać tylko Organizator. Wszelkie sprawy sporne, nie objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator.