Komunikat ostrzegawczy - burze

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 32, wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Poznaniu dnia 08.06.2011r. Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat:

Zjawisko: burze

Stopień zagrożenia: 1 (w skali 3 stopniowej)

Przebieg: Prognozuje się występowanie burz z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem. Początkowo burze wystąpią na południu a później  również na pozostałym obszarze województwa. Przewidywana wysokość opadów w okresie trwania zjawisk burzowych od  15 mm do  30 mm, lokalnie do 40 mm . Wiatr osiągnie w porywach od 70 km/h do 90 km/h.
Ważność: od godz. 10:00 dnia 08.06.2011r. do godz. 22:00 dnia 08.06.2011r.
Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń  elektrycznych,  zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia  piorunów, łamanie gałęzi, utrudnienia na terenach zurbanizowanych.
Obszar: województwo wielkopolskie.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 062 725 29 21 lub alarmowy  112, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie  tel. 065 548 24 01.

Burmistrz Kobylina

Bernard Jasiński