Strzelanie z okazji Święta Ludowego
Uczestnicy zawodów
Uczestnicy zawodów
5 czerwca br na strzelnicy LOK w Kobylinie odbyło się strzelanie z okazji Święta Ludowego. Organizatorem zawodów był zarząd Miejsko Gminny PSL w Kobylinie, a obsługą zawodów zajęli się działacze LOK Kobylin. Koła PSL działające na terenie naszej gminy wystawiły pięć drużyn, każda drużyna składała się maksymalnie z pięciu zawodników, wyniki trzech najlepszych liczyły się do klasyfikacji końcowej. W trakcie zawodów każdy uczestnik brał udział w trzech konkurencja: strzelaniu z kbks, strzelaniu z pistoletu, oraz rzucie granatem.

Po podliczeniu wyników z poszczególnych konkurencji zwycięstwo odniosła drużyna koła PSL Fijałow  w składzie Wojciech Jańczak, Grzegorz Pogoda, Dudziak Henryk, Konieczny Sylwester, Jańczak Małgorzata  z wynikiem 380 pkt., drugie miejsce koło PSL Kobylin w składzie Jasiński Bernard, Grobelny Kazimierz i Nowak Karol z wynikiem 363 pkt., trzecie miejsce koło PSL Kuklinów w składzie Patryniak Adam, Biniasz Tomasz, Styburski Wojciech 276  pkt.

Prowadzona była również klasyfikacja indywidualna w której zwyciężył Nowak Karol 153 pkt., drugie miejsce Pogoda Grzegorz 143 pkt., trzecie  Styburski Wojciech141 pkt.

Puchary i upominki zarówno w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej wręczył Burmistrz Kobylina Bernard Jasiński.

Najlepsza drużyna
Najlepsi indywidualnie