Parafia Matki Bożej przy Żłóbku

Błogosławiony Jan Paweł II w naszej parafii

W naszej Parafii Matki Bożej przy Żłóbku już od dawna przygotowywaliśmy się do beatyfikacji Jana Pawła II. Dzieci co tydzień w piątki podczas Mszy św. o godz. 16.00 w czasie kazania szukały klucza do najcenniejszego skarbu, którym jest Królestwo Boże. Klucz ten został znaleziony dzięki przewodnikowi, którym był Jan Paweł II, a po Mszy św. spotykały się w salce z Janem Pawłem II i zapoznawały się z krótkimi życiorysami świętych, których kanonizował papież Jan Paweł II, a którzy go teraz przygarniają do siebie. Następnie kolorowały obrazek świętego.

Dnia 30 kwietnia, w wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, w naszym kościele odbyło się czuwanie modlitewne przygotowujące wiernych Parafii pw. Matki Bożej przy Żłobku do uroczystości beatyfikacyjnych Jana Pawła II. Było ono uwieńczeniem comiesięcznych, piątkowych spotkań modlitewnych, podczas których rozważano fragmenty wyjęte z nauczania Papieża-Polaka i wypraszano u Boga obfite owoce zbliżającej się jego beatyfikacji. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00. W czasie trzygodzinnej adoracji, przy śpiewie Koronki do Bożego Miłosierdzia, pieśni medytacyjnych i rożnych rozważań wierni dziękowali Bogu bogatemu w Miłosierdzie za osobę i dzieło Jana Pawła II. Podsumowaniem modlitwy była celebracja uroczystej Eucharystii dziękczynnej za niezwykły pontyfikat naszego rodaka, która rozpoczęła się o północy.

1 maja, w dniu Beatyfikacji spotkaliśmy się o godz. 14.45 w centrum naszego miasta, aby uczcić ten niezwykły dzień, poprzez wniesienie obrazu bł. Jana Pawła II do naszej świątyni. W ten oto uroczysty marsz zaangażowały się rożne grupy działające w naszym mieście i kościele m.in.: Zuchy, Orkiestra Dęta, Strażacy, Schola, ministranci, a także przedstawiciele młodzieży. Nie mogło także zabraknąć kapłanów na czele z o. Serafinem Sputkiem, proboszczem naszej parafii pw. Matki Bożej przy Żłobku, ks. Januszem Gierą, proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM i o. Antoniego Rojka, Misjonarza z Ziemi Świętej, który głosił w tym dniu kazania. Idąc ulicami naszego miasta można było zobaczyć pięknie wystrojone okna, wywieszone flagi, które przypominamy wszystkim wiernym jak ważny jest ten dzień dla naszego narodu i naszej miejscowości.

Tydzień po Beatyfikacji Jana Pawła II, dnia 8 maja w Niedzielę Dziękczynną za dar Beatyfikacji spotkaliśmy się na Wieczorze Słowno-Muzycznym w wykonaniu dzieci i młodzieży w hołdzie bł. Janowi Pawłowi II. Podczas tego wieczoru mogliśmy wysłuchać wielu wzruszających słów jakie kierował do nas nasz Papież. W trakcie tego wieczoru o. Serafin wręczył nagrody za konkurs plastyczny „ Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci i młodzieży”. Po  rozdaniu nagród wraz z zebranymi zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń naszego rodaka "Barkę".

Zbigniew Młynarczyk