Komunikat końcowy XX biegu im. Józefa Pi³sudskiego

wyniki