Zebranie Rady Osiedla

Uprzejmie zapraszam Panią/Pana na posiedzenie Rady Osiedla, które odbędzie się w piątek, 23 września br. o godzinie 19.00, w Klubie Seniora w Kobylinie z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia.
3. Sprawy finansowe.
4. Omówienie postępu prac przy budowie kanalizacji sanitarnej.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

UWAGA: Protokół do wglądu znajduje się w Urzędzie Miejskim, biuro nr 1.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
Zdzisław Górski