Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylin w dziedzinie Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2012r. [klinkij aby przeczytać zarządzenie oraz załącznik]