XXXIII Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Rajd na terenie Gminy Kobylin odbędzie w dniu 21.04.2012r. o godz. 10.00.

Zbiórka uczestników Rajdu o godz. 9.40 przy pomniku "Poległym i Pomordowanym" ul. Krotoszyńska.

Regulamin XXXIII Sztafety Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

1. Organizatorem imprezy sportowo – turystycznej "Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej" są:
- Urząd Miejski w Kobylinie
- LOK Kobylin

2. Hasłem koronnym imprezy jest:
"Odebrano Wam Życie, Dajemy Wam Naszą Pamięć"

3. Celem imprezy jest oddanie hołdu czci poległym i zamordowanym w czasie II wojny . Pamięć o nich i miejsca pamięci narodowej jest ostrzeżeniem dla żyjących i przyszłych pokoleń przed strasznymi skutkami wojny, której w latach 1939 – 45 ofiarami padło 6 milionów obywateli polskich. Sztafeta ma być symbolem postawy społeczeństwa  gminy Kobylin w walce o pokój i protestem przeciw wszelkim zamiarom rozpętania wojny.

4. Impreza będzie organizowana co roku w miesiącu kwietniu, jako miesiąc Pamięci Narodowej.

5. W sztafecie mogą brać udział drużyny zakładów pracy, organizacji społecznych i politycznych , klubów, gimnazjum oraz szkół podstawowych. Będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w trzech grupach: seniorzy, gimnazjum i szkoły podstawowe. Drużyny składają się z trzech osób.

6. Dla zwycięzców poszczególnych grup wiekowych,  będą ufundowane puchary.

7. Trasa sztafety będzie biegła na terenie gminy Kobylin przez miejsca gdzie znajdują się pomniki pamięci narodowej. Start przy pomniku „Poległym i Pomordowanym” w Kobylinie i dalej ulicami: Krotoszyńska, Wolności, Rynek, Rawicka gdzie na wysokości Starego Kobylina skręcamy w lewo do Długołęki. W Długołęce skręcamy w drogę jabłoniową do Zakładu  Hodowli Roślin Smolice , gdzie znajduje się głaz polny z tablicą pamiątkową. Dalej wracamy do drogi 416 o nawierzchni asfaltowej /tzw. Kalinów/ i tą drogą przez Długołękę do lasku starokobylińskiego ,  miejsca Pamięci Narodowej i potem do Kobylina przez Kobylin Stary ulicami: Rawicką, Rynek, Wolności, Al. Powst. Wlkp. Do mety na stadionie KS Piast / strzelnica LOK/.

8. Podczas marszów sztafetowych, każdy członek drużyny musi:
a/ uczestniczyć w strzelaniu z wiatrówki przy Zakładzie Hodowli Roślin Smolice
b/ przed laskiem starokobylińskim /boisko piłki nożnej w Długołęce/ każdy uczestnik wykona 5 rzutów granatem do celu – seniorzy 25m, a gimnazjum i szkoły podstawowe 15m.
c/ na stadionie KS „Piast” Kobylin strzelanie z kbks na 50m z pozycji leżącej dla seniorów i gimnazjum, natomiast szkoły podstawowe będą uczestniczyć w rzucie lotką. 

9. Uzyskane czasy w marszu będą punktowane oddzielnie do każdej trasy według tabeli 1,2,3, stanowiących załącznik do regulaminu. Uzyskane wyniki w strzelaniu będą punktowane według tabeli nr 5 stanowiącej załącznik do regulaminu.

10. Zdobyte kolejno punkty za poszczególne konkurencje wpisują na kartach startowych wyznaczeni w punktach kontrolnych sędziowie, na dowód składają podpis.                                                                                                     Ostatecznego przeliczenia dokonuje Główna Komisja Sędziowska, która nanosi na zbiorczy arkusz wyniki i ustala kolejność zajętych miejsc przez uczestniczące drużyny.

11. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje wynik uzyskany przez te drużyny w ostatniej konkurencji. Przy równym wyniku ostatniej konkurencji, decyduje czas uzyskany na trasie.

12. Komisja sędziowska wypuszcza drużyny w odstępach 3 minutowych.

13. Ponieważ trasa  marszu biegnie po drogach publicznych należy w pełni przestrzegać obowiązujące przepisy ruchu na tych drogach.

14. W sprawach spornych odwołania należy składać do Głównej Komisji Sędziowskiej.