Apel pamięci

31 sierpnia o godz. 19-tej , w przeddzień 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej, przy pomniku "Poległym i Pomordowanym" odbył się uroczysty apel pamięci poświęcony ofiarom wojny, a w szczególności obywatelom Kobylina, którzy stracili życie w wyniku działań wojennych.

W apelu uczestniczyło społeczeństwo miasta i gminy, władze samorządowe, przedstawiciele szkół, zakładów pracy, partii i organizacji pozarządowych, harcerze i Orkiestra Dęta przy OSP w Kobylinie.
Delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Organizatorem uroczystości było Kobylińskie Towarzystwo Kulturalne.