Nowy most w Smolicach

W dniu 4 września br. odbył się końcowy odbiór techniczny inwestycji - budowa przepustu drogowego na rzece Radęca w Smolicach. Uznano, że prace wykonane zostały zgodnie z projektem, nie zgłoszono żadnych uwag.

Wykonawcą prac była firma P.H.U. "CHOD – DRÓG" Andrzejewski Przemysław z Krobii.

Koszt inwestycji wyniósł 249.994,14 zł, całość środków pochodziła z budżetu Gminy.