Wsparcie finansowe dla organizacji i stowarzyszeń

Wszystkie organizacje i stowarzyszenia korzystające ze wsparcia finansowego Rady Osiedla proszone są o składanie wniosków na 2013 rok do dnia 18 września br. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, biuro nr 1.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
/-/ Zdzisław Górski