Kolejna Edycja Konkursu  Najpiękniejsza Zagroda
Po rocznej przerwie w naszej Gminie odbył się Konkurs Najpiękniejsza Zagroda, zorganizowany po raz trzydziesty pierwszy. W roku 2011 konkurs, po raz pierwszy od 30 lat, nie odbył się z powodu braku chętnych. W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 8 zagród z pięciu miejscowości: Górki, Rębiechowa, Rojewa, Srók, Kobylina i Zdziętaw. Szczególnie cieszy udział Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zdziętawach, gdzie Koło reaktywowano po kilku latach i zaraz znalazły się trzy chętne do udziału w konkursie.

W dniu 06 lipca 2012 roku komisja w składzie Pani Barbara Trynka – Przewodnicząca Miejsko-Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylinie, Jacek Paluszkiewicz - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Roman Chudy - Pracownik Urzędu Miejskiego w Kobylinie i jednocześnie nasz fotograf oraz Michalina Dembska - Stażystka odbywająca staż w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, dokonała  wizji lokalnej i oceny  zgłoszonych zagród.

Podsumowania dokonano na wspólnym spotkaniu w Klubie Seniora w Kobylinie w dniu 13 września 2012r.

Do konkursu zgłosiły się chętne z następujących miejscowości:
Górka - 1 zagroda
Rębiechów - 1 zagroda
Rojew - 1 zagroda
Sroki - 1 zagroda
Kobylin - 1 zagroda
Zdziętawy - 3 zagrody

Oceniane zagadnienia w tej klasyfikacji:

I część Gospodarcza – 30 pkt.
1. Oddzielenie części mieszkalnej od gospodarczej – punktacja od 0 do 5
2. Wyodrębnienie wybiegów / dla zwierząt i ptactwa / punktacja od 0 do 5
3. Usytuowanie gospodarstwa – punktacja od 0 do 5
4. Ogólne zasady przestrzegania bhp w gospodarstwie uwzględniając schody,drabiny,barierki itp. punktacja od 0 do 10   
5. Estetyka w zagrodzie – punktacja od 0 do 5

II część Ozdobna – Ogródek – 30 pkt.
1. Krzewy ozdobne – punktacja od 0 do 5
2. Trawniki – punktacja od 0 do 5
3. Rabaty bylinowe – punktacja od 0 do 5
4. Elementy dekoracyjne – punktacja od 0 do 5
5. Altanki ,ławeczki ,gril – punktacja od 0 do 5
6. Miejsce zabaw dla dzieci – punktacja od 0 do 5

III część Mieszkalna – 15 pkt.
1. Ogólna estetyka budynku mieszkalnego – punktacja od 0 do 5
2. Ogrodzenie – punktacja od 0 do 5
3. Kącik wypoczynkowy – punktacja od 0 do 5

IV część Przestrzeganie Zasad Ekologii – 25 pkt.
1. Zagospodarowanie odpadów w zagrodzie – punktacja od 0 do 10
2. Odprowadzanie ścieków – punktacja od 0 do 5
3. Usytuowanie pryzm kiszonkowych – punktacja od 0 do 5
4. Przechowywanie nawozów , środków ochrony roślin – punktacja od 0 do 5

Udział wzięły:

Zagroda Pani Heleny Zmuda zam. w Zdziętawach nr 2
Zagroda Pani Marii Kulińskiej zam. w Górce nr 14
Zagroda Pani Małgorzaty Bernadek zam. w Zdziętawach nr 14
Zagroda Pani Jolanty Matysiak zam. w Zdziętawach nr 5
Zagroda Pani Teresy Leśniak zam. w Srokach nr 20
Zagroda Pani Marii Lizak zam. w Rojewie nr 15
Zagroda Pani Stefanii Twardowskiej zam. w Kobylinie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 1
Zagroda Pani Kazimiery Paluszkiewicz zam. w Rębiechowie nr 14

Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały nagrody – piękne rododendrony oraz miłorząb japoński, które upiększą ogródek a zarazem będą miłą pamiątką udziału w konkursie.

Podkreślić należy, że konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, a to za sprawą wszystkich uczestniczek konkursu.

Komisja wielokrotnie stawała przed dylematami, ile przyznać punktów w danej dziedzinie. Staraliśmy się brać  pod uwagę zarówno wielkość uprawianych ogródków, jak i inwencję twórczą właścicieli, powierzchnię jaką należy utrzymać stale w czystości i porządku oraz rodzaj i specyfikę gospodarstwa – zagrody. Należy podkreślić fakt, że regulamin tego konkursu jest dość surowy, bo zwracaliśmy uwagę nie tylko na ogródki, trawniki, kwiaty, bo zwłaszcza te elementy skłoniły nasze uczestniczki do wzięcia udziału w konkursie, ale także na zabezpieczenia BHP w gospodarstwie – zagrodzie, zagospodarowanie odpadów, składowanie kiszonek, obornika itp. – a to już jest mniej popularny temat.

W związku z tym, że zakres był tak bardzo szeroki to i wyniki konkursu są dość mocno zróżnicowane. Bywało, że jeżeli w zagrodzie był pięknie prowadzony ogródek, to niestety tracono punkty na pozostałych elementach i odwrotnie, jak w gospodarstwie były zabezpieczenia BHP i dobrze zagospodarowane odpady, to brakowało elementów ozdobnych i trawników.

Kończąc trzeba dodać, że w tym konkursie nie ma wygranych i nie ma przegranych są odważne uczestniczki , które nie bały się poddać ocenie, swej ciężkiej pracy i tego co z niej mozolnie powstaje.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno na stopie zawodowej jak i w życiu osobistym.

Jacek Paluszkiewicz