Nauczycielom i nie tylko...

Dnia 12 października br. w Szkole Podstawowej w Smolicach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Specjalny program przygotowany przez uczniów klas 5 i 6 pod kierunkiem Pań: Marleny Bruder i Inocenty Izdebskiej obejrzeli emerytowani i obecni pracownicy szkoły i przedszkola. Jest to szczególnie ważny moment w życiu szkoły, służy budowaniu więzi międzypokoleniowej, poczucia przynależności, kreślenia kolejnej karty historii w dziejach naszej placówki, uczy szacunku...

Montaż poetycko – muzyczny był wyrazem uczniowskiej wdzięczności nie tylko za przekazaną wiedzę, nie zabrakło bowiem też słów podziękowań dla innych pracowników, bo przecież  szkoła to taki swoisty łańcuszek, którego ogniwa tworzą nierozerwalną całość: nauczyciele, sekretarka, woźny, sprzątaczki, uczniowie, rodzice... wszyscy ważni i potrzebni...

Nasi młodzi artyści w radosny, często w zabawny sposób opowiadali o tym, jak wygląda codzienne szkolne życie, ale i słowami poetów wyrażali wdzięczność za przekazaną wiedzę, kształtowanie, formowanie młodych charakterów. I choć wiadomo, że zawód nauczyciela nie należy do najłatwiejszych, padały też muzyczne deklaracje: "...Więc chociaż trudno, czasem niewdzięcznie, jak dyplom już zdobędę. / Z radością wielką i z poświęceniem nauczycielką będę."

Wyrazem uczniowskiej wdzięczności były piękne pąsowe róże wręczone wszystkim gościom, a specjalne życzenia złożyła Alicja Jackowiak – przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Uroczystość stała się też okazją do uhonorowania nauczycieli nagrodami Dyrektora Szkoły.

W tym miejscu chciałabym podziękować Rodzicom za pomoc w organizacji szkolnej uroczystości.

mgr Dorota Krajewska