"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"
W dniu 4 grudnia 2012 r. odszedł od nas niespodziewanie w wieku 63 lat śp. Andrzej Lesinski, wieloletni działacz sportowy i społeczny.
 
Od ponad czterdziestu lat związany z tenisem stołowym w Wielkopolsce. Był aktualnie nowo wybranym Członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego w którym piastował funkcję osoby odpowiedzialnej za kontakty z Rejonem Leszczyńskim. Był też członkiem Zarządu i Wiceprezesem Powiatowej Rady LZS. Przez 4 lata pełnił funkcję członka Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu. W latach 2007-2010 był m.in. trenerem I ligowego K.S, "Krotosz" Krotoszyn. Od 1978 roku działał aktywnie w Klubie LKS "Spółdzielca" Kobylin, w którym pełnił funkcję trenera, kierownika sekcji i Wiceprezesa.

Za swoją działalność uhonorowany: Złotą Oznaką LZS, Srebrną Oznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Srebrny Krzyż Zasługi, Oznaką za Zasługi w Rozwoju LZS Województwa Wielkopolskiego i Złotą Oznaką Za Zasługi dla Polskiego Tenisa Stołowego.  

Od 2001 roku pełnił też funkcję Przewodniczącego Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jako Przewodniczący Komisji przede wszystkim zajmował się dziećmi z rodzin patologicznych i rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Dzięki Jego zaangażowaniu dzieci te mogą spędzać wolny czas w świetlicach środowiskowych, gdzie otrzymują ciepły posiłek. Także co roku ok. 50 dzieci mogło wyjechać na wakacje organizowane przez Komisję. Natomiast mieszkańcy z problemem alkoholowym oraz członkowie ich rodzin mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologa.

Pan Andrzej bezinteresownie działał dla dobra naszej lokalnej społeczności.
Od wielu lat wspierał organizację różnych imprez w Gminie Kobylin. Były to nie tylko turnieje tenisa stołowego, ale też corocznie pomagał przy obsłudze rajdu szlakiem miejsc pamięci narodowej, Bieg Piłsudskiego.

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla rodziny.   

Pogrzeb śp. Andrzeja odbędzie się w dniu 7 grudnia o godzinie 11.00 w klasztorze oo. franciszkanów w Kobylinie.