Stop kopalni odkrywkowej

W dniu 3 stycznia br. sołtysi Gminy Kobylin spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia "Nasz dom": Przewodniczącą Sylwią Maćkowiak, Wiceprzewodniczącą Jolantą Janowicz i członkiem Zarządu Januszem Maćkowiakiem, byłym posłem. Tematem spotkania była planowana budowa kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie gmin Miejska Górka i Krobia.

Obecnym na posiedzeniu przedstawiono przebieg walki mieszkańców z firmą PAK Górnictwo Sp. z o.o. Przedstawiono jakim poważnym zagrożeniem jest budowa kopalni dla ziem ościennych. Na końcu zaapelowano do mieszkańców naszej Gminy o pomoc w poparciu protestu mieszkańców przeciw poszukiwaniom i budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na terenie powiatów rawickiego i gostyńskiego.

Nie ma wątpliwości, że nasze ziemie i rolnictwo na tym terenie jest bardzo zagrożone, skutki budowy kopalni będą nieodwracalne. Stowarzyszenie walcząc ze spółką PAK, posiadającą bardzo znaczący kapitał, napotyka na duże trudności. Trudno jest uzyskać poradę prawną od prawników powiązanych z biznesem. Analiza zmienionych w 2011 r. przepisów  ustawy Prawo geologiczne i górnicze wskazuje, że nic nie przeszkodzi planom budowy kopalni. Wydaje się, że jedyną metodą by temu skutecznie przeszkodzić jest zbiorowy protest i integracja wszystkich mieszkańców w blokowaniu poczynań przyszłym inwestorom.