Rozstrzygnięcie konkursu
Zarządznie Burmistrza Kobylina nr 3/13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kobylin w dziedzinie Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2013 dostępne jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.kobylin.pl/?a=2465