Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Zespół Doradczy w powiecie krotoszyńskim prowadzi nabór na szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Po ukończonym szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia, które są ważne 5 lat. Posiadanie zaświadczenia uprawnia rolników do wykonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie, a także nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych i toksycznych dla człowieka.

Szkolenie odbędzie się w drugiej połowie marca 2013 roku w Krotoszynie przy ul. Polnej 16

Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt:
Biuro Krotoszyn
ul. Polna 16
63-700 Krotoszyn
tel. 62 725 27 74 lub 62 722 74 96

Serdecznie zapraszamy!