Obowiązkowa rejestracja psów
Realizując przepisy dotyczące obowiązku  rejestracji  psów  od  2011 roku tj. Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady  NR  998/2003  z dnia 26 maja 2003 roku, oraz § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylin z dnia 30 czerwca 2009 roku, Gmina Kobylin umożliwia właścicielom psów w 2010 roku nieodpłatną ich rejestrację  i oznakowanie poprzez wszczepienie podskórne mikroprocesora. Od roku 2011 wszystkie psy powinny być zarejestrowane w elektronicznej bazie danych, a obowiązek ten łącznie z odpłatnością będzie ciążył na ich właścicielach.

Powyższą usługę z początkiem kwietnia br. w imieniu Gminy będzie wykonywał lekarz weterynarii Pan Michał Kołata, zamieszkały w Górce nr 12, tel. kontaktowy: 601 477 427 oraz 693 617 693, od maja br. także w Kobylinie przy ul. Boruty 21. Istnieje możliwość rejestracji grupowej w poszczególnych miejscowościach po wcześniejszym ustaleniu terminu w oddzielnym ogłoszeniu.

Przy dokonywaniu rejestracji psa należy posiadać.

  1. dowód osobisty właściciela psa,
  2. zaświadczenie o ostatnim szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie,
  3. dane dotyczące wieku, rasy oraz  imienia psa.

Obowiązek oznakowania i zarejestrowania psa powstaje po ukończeniu przez niego dwunastego tygodnia życia.

Właściciel zarejestrowanego psa jest obowiązany do zgłaszania wszelkich zmian o stanie posiadania (zmiana właściciela, śmierć psa, zaginięcie itp.) celem aktualizacji w bazie danych, których można dokonać u wymienionego lekarza weterynarii bądź w Urzędzie Miejskim w Kobylinie pok. nr 6.

Pamiętaj! Tylko w 2010 roku możesz zarejestrować psa nieodpłatnie. Później będziesz musiał za to zapłacić ok. 40-50 zł.