Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania (LGD): Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska w Pępowie" informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 

Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

"Odnowa i rozwój wsi":
- termin składania wniosków: 18 lutego - 4 marca 2010r.
- limit dostępnych środków: 746 883zł

Operacje. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
- termin składania wniosków: 15-31 marca 2010r.
- limit dostępnych środków: 500 000zł

Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
- termin składania wniosków: 15-31 marca 2010r.
- limit dostępnych środków: 500 000zł

Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska" w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-830 Pępowo, biuro LDG, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 15.00.

Szczegółowe infromacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD

www.goscinnawielkopolska.pl

oraz w biurze LGD

Dodatkowo informacji udzielają:

Kierownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju: 0 601 716 497 oraz biuro 065 573 63 00