Zwrotu podatk akcyzowego

Informujemy, że w dniach od 01.08.2013 r. do 31.08.2013 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy producent rolny, który nie składał wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego lub nie wykorzystał pełnego limitu w pierwszym półroczu, może złożyć wniosek do Burmistrza Kobylina.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem do składanych wniosków należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego obejmujące okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Zastępca Burmistrza
Mirosław Sikora