Rada Osiedla informuje
Organizacje i stowarzyszenia korzystające ze wsparcia finansowego z Rady Osiedla proszone są o składanie wniosków na 2014 rok do dnia 05 października br. w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, pok. nr 1 (u p.Magdaleny Nowakowskiej)