Aktualności
Najnowsze informacje
Wyłączenia prądu! Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.10.2018 roku w godzinach 08:00 – 17:30 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

gm. Kobylin: Nepomucenów 22, 23, 24.
 
Sprzedaż samochodu pożarniczego na rzecz Gminy Krotoszyn! Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 15 października br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Wielkim Tomasz Lesiński Burmistrz Kobylina i Franciszek Marszałek Burmistrz Krotoszyna podpisali umowę sprzedaży samochodu specjalnego – pożarniczego marki Jelcz 005 o nr rej. PKR L449 za kwotę 10.000,00 zł brutto na rzecz Gminy Krotoszyn. Docelowo samochód ten będzie użytkowany przez OSP Ustków. Uprzednio Burmistrz Kobylina ogłosił trzy przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż w/w samochodu, jednak złożone oferty nie spełniały wymagań ceny wywoławczej. W związku z tym Gmina Krotoszyn wyszła z propozycją zakupu samochodu za w/w cenę, do której Burmistrz Kobylina się przychylił.
Czytaj całość
 
Konferencja "Czyste powietrze" Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 12 października br. odbyła się konferencja dotycząca poprawy jakości powietrza. Głównym prelegentem była Dyrektor Wydziału Marketingu i Kontroli Pani Donata Glapiak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Apelujemy do Mieszkańców o zapoznanie się z ofertą programu.

http://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze
Czytaj całość
 
Orlik 2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 7 października br. zakończyły się rozgrywki ligi gminnej LZS w piłce nożnej. W tym roku mecze odbywały się na obiekcie „Orlik – Moje Boisko 2012” przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Do rozgrywek przystąpiło sześć zespołów. W tym roku dopiero ostatnia kolejka wyłoniła zwycięzcę ligi. W meczu decydującym spotkały się drużyny Venetii i Old boyów. Obydwa zespoły miały zdobytą taką samą ilość punktów, w lepszej sytuacji byli Old boye którzy mieli korzystniejszy bilans bramkowy. Emocji co niemiara ale dopiero ostatnie minuty meczu decydowały o zwycięstwie, Venetia strzela dwie bramki, których autorami byli Mateusz Bzodek i Jakub Woźny, Old boye odpowiedzieli tylko jedną, Maciej Nowak z rzutu karnego. Zwycięzcą tegorocznej ligi została drużyna Venetii Kobylin, drugie miejsce Old boye, trzecie Strażnicy Zachodniej Bramy. Królem strzelców został Jakub Pospiech, który strzelił 26 bramek. Drużyny, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzymały puchary i medale, drużynom od czwartego do szóstego miejsca zostały wręczone statuetki, ponadto zwycięska drużyna otrzymała sprzęt sportowy. Ceremonii dekoracji dokonał Burmistrza Kobylina Tomasz Lesiński.
Czytaj całość
 
Dzień Edukacji Narodowej Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćDzień 14 października każdego roku to święto pracowników oświaty - Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w każdej ze szkół odbywały się uroczystości obchodów tego święta, w których udział brali również przedstawiciele organu prowadzącego z Burmistrzem Tomaszem Lesińskim na czele. Oprócz życzeń i kwiatów złożonych na ręce Dyrektorów szkół dla wszystkich pracowników danych placówek zostały również wręczone Nagrody Burmistrza.
Czytaj całość
 
Wyłączenia prądu Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.10.2018 roku w godzinach 07:30 – 16:30 na terenie Gminy Kobylin zaplanowane są wyłączenia prądu, które przedstawiają się następująco:

gm. Kobylin: Zalesie Wielkie nr 50A do 53, nr 58 do 63, nr 65, 66, 67.
 
O G Ł O S Z E N I E Utwórz PDF Drukuj
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Monitoringiem Suszy Rolniczej w Polsce, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, zagrożone suszą na terenie naszej Gminy w 13 i 14 okresie raportowania są następujące uprawy: rzepak i rzepik, burak cukrowy i ziemniak. Wnioski o zgłoszenie suszy w wymienionych uprawach są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kobylinie (pokój nr 6). Rolnicy, którzy wcześniej zgłaszali suszę, a uprawiają powyższe rośliny, mogą dokonać korekty złożonych wniosków. Temat jest o tyle pilny, że wnioski o dofinansowanie do ARMiR w Krotoszynie należy składać do końca października br.
 
Podpisano umowę na przebudowę ulicy Mickiewicza w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
W dniu 11 października br. w imieniu Gminy Kobylin Burmistrz Tomasz Lesiński podpisał umowę na przebudowę ulicy Mickiewicza w Kobylinie. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej granitowej na długości 164,92 m ze ściekiem zlokalizowanym w odległości 0,2 m od osi jezdni. Na połączeniu z ul. Krobską zaprojektowano wymianę krawężników betonowych oraz wymianę nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. W zakresie odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z korektą niwelety przewidziano likwidację istniejących wpustów ulicznych. Termin wykonania prac ustalono na dzień 25 czerwiec 2019 roku.
 
Podpisano umowę na budowę grzybka - świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
W dniu 11 października br. podpisana została umowa na budowę grzybka - świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie. Gminę Kobylin reprezentował Burmistrz Tomasz Lesiński, natomiast Wykonawcą został Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kłosowski z Kobylina. Podczas podpisania umowy obecny był również Sołtys wsi Stary Kobylin Michał Skupin. W roku bieżącym wykonany zostanie I etap inwestycji (stan zerowy), który polegał będzie na wykonaniu fundamentów z częścią posadzki oraz częścią kanalizacji sanitarnej. Termin wykonania robót ustalono na dzień 30 listopada br.
 
Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Raszewach Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 11 października br. w obecności Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego, Sołtysa wsi Raszewy Andrzeja Szymańskiego oraz Wykonawcy Marka Jankowiaka odbył się odbiór robót polegających na wykonaniu utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Raszewach. Zakres robót obejmował utwardzenie terenu kostką brukową betonową szarą, wykonanie dwóch stopni schodów z palisady wypełnionych kostką brukową oraz wykonanie zadaszenia. Koszt wykonanych prac wyniósł 13.362,36 zł.
Czytaj całość
 
Inwestycje - podsumowanie kadencji 2014-2018 Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćKoniec kadencji to odpowiedni moment, żeby podsumować realizację inwestycji, tak oczekiwanych przez mieszkańców Gminy Kobylin. Mimo iż była to trudna kadencja ze względu na zmiany na stanowisku Burmistrza Kobylina, wiele udało się dokonać. Przez te cztery lata na remonty i inwestycje wydaliśmy kwotę blisko 14 mln zł. Załączone do artykułu zdjęcia przedstawiają tylko wybrane z nich, gdyż nie sposób wymienić wszystkich.
Każde tego rodzaju podsumowanie jest okazją do głębszej refleksji nad tym, co za nami i nad tym, co jeszcze przed nami. Jestem przekonany, że każdy z nas dokonuje takiego osobistego rozrachunku z samym sobą i tym wszystkim, co było jego i naszym udziałem w tworzeniu obrazu dokonań mijającej kadencji. Mam nadzieję, iż obraz ten będzie pozytywnie wpisany w bogatą historię naszego miasta i gminy. Pełnienie funkcji Radnego, a następnie Burmistrza było dla mnie przede wszystkim zaszczytem, gdyż wiem, że współpracowałem z ludźmi, którym leży na sercu dobro społeczności i godna przyszłość następnych pokoleń.

Burmistrz Kobylina
Tomasz Lesiński
Czytaj całość
 
Paintball w Hufcu Pracy w Krotoszynie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćCoraz większą popularność zdobywa wśród młodych ludzi niepowtarzalna zabawa, jaką jest paintball - dynamiczna gra zespołowa, w której trzeba się wykazać sprawnością, skutecznością, stanowczością i umiejętnością podejmowania szybkich decyzji. Cechy te warto rozwijać i kształtować, bo przydają się w życiu. Dlatego też chętnie skorzystaliśmyz zaproszenia kadry pedagogicznej Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie do udziału w paintballowych zajęciach terenowych połączonych z inicjatywą „pieczonego ziemniaka”.
3 października 2018 roku 7 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie przyłączyło się do rywalizacji międzyszkolnej, w której, poza reprezentantami naszej placówki, brali udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie.
Przed przystąpieniem do współzawodnictwa organizatorzy gry poinstruowali wszystkich uczestników o zasadach bezpiecznego poruszania się na przygotowanym terenie, zapoznali uczniów z obsługą markerów paintballowych, wyjaśnili zasady gry i podzielili na drużyny, które odróżniały się od siebie kolorem szarfy. W czasie rozgrywek instruktorzy udzielali wskazówek, podpowiadali, a przede wszystkim czuwali nad bezpieczeństwem młodych ludzi.
Mnóstwo emocji towarzyszyło paintballowym, niełatwym zmaganiom! Trzeba było bronić przekazanej flagi, odbić ją, znaleźć jako pierwsza drużyna określony przedmiot i wykonać wiele innych zadań. Uczestnicy mieli też świetną okazję do poznania nowych znajomych, integracji z nimi, a przede wszystkim do dobrej, wspólnej zabawy. Walecznym zmaganiom towarzyszyły wyśmienite nastroje rywalizujących, zadowolenie i uśmiech na twarzy.
Po skończonych rozgrywkach uczniowie skorzystali z poczęstunku – smacznej, grillowanej kiełbaski, pieczonej „pyry” i ciepłego napoju. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że był to fajny, aktywny dzień, spędzony w miłej atmosferze.
Za wszystkie emocje naszych uczniów, za gościnność pięknie dziękujemy kadrze Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie. /KJ/
Czytaj całość
 
Muzykowanie naszą pasją Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćGoethe powiedział: "Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają."
To jest chyba najlepsza reklama imprezy „Muzykowanie naszą pasją” organizowanej przez Stowarzyszenie „kuKLINów”. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Kobylin. Od roku 2010 startujemy w gminnych konkursach ofert na dofinansowanie imprez kulturalnych. Od dwóch lat organizujemy muzyczne spotkania okolicznych zespołów zatytułowane „Muzykowanie naszą pasją”.
W sobotę 6 października 2018 r. w sali wiejskiej „Ostoja” rozbrzmiewała muzyka ludowa, biesiadna i patriotyczna. Przyjechało 12 zespołów: Ale Babki z Rozdrażewa, Biadkowianki , Łąkocanie, Lutogniewianie, Łagiewniczanki, Złote Kłosy z Bonikowa, Familia z Kuklinowa, chór parafialny ze Staregogrodu, kapela Furmany z Gorzyc, Kapela z Klina, Orkiestra Dęta z Kobylina i nasza najmłodsza kapela szkolna , jeszcze bez nazwy. Każda grupa śpiewała i grała 4 piosenki biesiadne i z okazji 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości - jedną patriotyczną. Najwspanialsze było to, że w czasie śpiewu konkretnego zespołu, cała sala wtórowała i tak powstawał jeden ogromny chór liczący ok.180 osób. Na zakończenie występu każdy zespół otrzymywał z rąk pana Burmistrza Tomasza Lesińskiego i prezesa Stowarzyszenia Radosława Koniecznego pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz skromne upominki. Potem oczywiście było wspólne granie, śpiewanie i taniec….Wszyscy uczestnicy byli (jak przystało na Kuklinów) wspaniale ugoszczeni. Przygotowaniem posiłku zajęły się Panie i ….Panowie ze Stowarzyszenia pod szefostwem pani Kariny Grochowiak. W organizację tej imprezy aktywnie włączyła się (jak co roku) również nasza szkoła. Całość prowadziłam ja, czyli Barbara Gościniak. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy miło spędzili wolny czas i w przyszłym roku również do nas zawitają. Barbara Gościniak
Czytaj całość
 
Pasowanie z Pyrkiem Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW środę 3 października br. smoliccy pierwszoklasiści mieli swoje wielkie święto. W obecności pani dyrektor, rodziców, nauczycieli, starszych i młodszych kolegów zostali uroczyście przyjęci do społeczności szkolnej. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyli im zaproszeni goście: inspektor ds. oświaty pani Sylwia Wachowiak, policjanci z KPP w Krotoszynie: aspirant Piotr Szczepaniak oraz starszy sierżant Bartosz Karwik. Gościem specjalnym był Sierżant Pyrek – maskotka wielkopolskiej Policji.
Program artystyczny tematycznie związany z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz codziennym życiem szkolnym przedstawili uczniowie klasy II oraz przedszkolacy z grupy 0. W dalszej części uroczystości głos zabrali pierwszoklasiści, którzy w obecności szkolnego duszka wykazali się swoimi wiadomościami i umiejętnościami, zaprezentowali zdolności recytatorskie i wokalne.
Czytaj całość
 
O G Ł O S Z E N I E Utwórz PDF Drukuj
W dniu 12 października br (piątek) o godz. 18:00 w sali przy placu Glabera w Kobylinie odbędzie się konferencja na temat projektu antysmogowego, organizowana przez Ministerstwo Środowiska.
W imieniu Organizatora zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, którym poprawa jakości powietrza leży na sercu (termomodernizacja budynków, wymiana pieców i.t.p.)
 
Pociąg retro w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćPociąg retro ponownie odwiedził Południową Wielkopolskę. W czwartek 4 października zatrzymał się na stacji kolejowej w Kobylinie.
Projekt „Koleje Wolności 1918-2018” rozpoczął się w środę 3 października. Przez trzy dni pociągi retro będą kursowały po Wielkopolsce i prezentowały uczniom żywą lekcję historii na swoim pokładzie, którą poprowadzą nauczyciele i rekonstruktorzy. Przybliżą oni przebieg niepodległościowego zrywu, który pozwolił przyłączyć nasz region do odradzającej się ojczyzny.
W Kobylinie pociąg retro przyjechał o godz. 11,57, do wagonów wsiedli uczniowie klas czwartych i szóstych SP w Kobylinie wraz z opiekunami i o 12,02 odjazd do następnej stacji.
Przedsięwzięcie zakończy się 6 października dotarciem specjalnego pociągu retro relacji Poznań Główny – Swarzędz – Rokietnica – Kiekrz, który zakończy bieg na dworcu Poznań Dworzec Letni. Odbędzie się tam finał projektu oraz widowisko z wykorzystaniem światła i dźwięku.
Inicjatywa została zrealizowana w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości i jest organizowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego, Parowozownię Wolsztyn, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Doradztwa Nauczycieli w Poznaniu.
Czytaj całość
 
Podpisanie umowy o współpracę w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego Utwórz PDF Drukuj
W dniu 03 października w siedzibie Firmy Bolsius Polska Zalesie Małe Burmistrz Tomasz Lesiński wraz z Dyrektorem Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie Katarzyną Jackowską oraz Dyrektorem Zakładu Bolsius Polska w Zalesiu Małym Jackiem Więckiem podpisali umowę o współpracy dydaktycznej w zakresie wsparcia procesu kształcenia uczniów. Zgodnie z zapisami niniejszej umowy strony zamierzają podjąć współpracę w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności młodzieży uczącej się w szkole w celu optymalnego przygotowania uczniów do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej. Obie strony zobowiązują się do ścisłej współpracy naukowej oraz dydaktycznej, również w zakresie wymiany doświadczeń pracowników Firmy z nauczycielami zatrudnionymi w Szkole, a także w zakresie edukacji zawodowej uczniów szkoły.
 
Coroczne spotkanie z ekologią Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćW dniu 2 października br. odbyło się coroczne spotkanie grupy ok. 100 mieszkańców gminy Kobylin - Koła Gospodyń Wiejskich oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Tematyką spotkania, jak co roku, przy okazji obchodów "Święta Drzewa" była ochrona środowiska w gminie Kobylin. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Kobylina - Tomasz Lesiński, który przedstawił dorobek inwestycyjny gminy w mijającej kadencji. Następnie podinspektor Wiesław Popiołek omówił temat ekologii dotyczący ochrony przyrody (pielęgnacja i sadzenie drzew), ochrony powietrza (wymiana pieców oraz program rządowy "Czyste Powietrze"), ochrony wód (budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków), utylizacji azbestu i zmian dotyczących gospodarowaniem odpadami. Na spotkaniu Związek Międzygminny EKO-SIÓDEMKA w Krotoszynie reprezentowała Alicja Ratajczak. Powyższe wystąpienia ubrała w pięknej prezentacji podinspektor Anita Danielczyk. Dla uprzyjemnienia spotkania wszyscy poczęstowali się rogalem i kawą, a na zakończenie otrzymali drzewka z gatunku wierzba "Hakuno Nishiki".
Czytaj całość
 
Mistrzostwa Polski w Kopa Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całość30 września br. w Jutrosinie odbyły się Mistrzostwa Polski w Kopa Sportowego. Osobami które podjęły się trudu zorganizowania mistrzostw byli Wiesław Lisiak i Aleksander Majsnerowski. Na miejsce zawodów dotarło 304 miłośników tej dyscypliny. Patronat nad imprezą przyjęli: Burmistrz Kobylina, Burmistrz Jutrosina, Starosta Rawicki i Europoseł Krystyna Łybacka. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Rawicki Adam Sperzyński, Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Burmistrz Jutrosina Zbigniew Koszarek, Prezes WLKP Hieronim Tacka. Pragniemy przekazać państwu miłą informację, w tak doborowym towarzystwie świetnie wypadli nasi zawodnicy. Tytuł Wicemistrza Polski w klasyfikacji indywidualnej zdobył Kazimierz Noculak, w konkurencji par czwarte miejsce zdobyli Ireneusz Jasiński i Kazimierz Noculak i w konkurencji drużynowej, jako SOB METAL, drugie miejsce zajęli Czesław Zygmunt, Kazimierz Noculak, Ireneusz Jasiński i Ryszard Majsnerowski. Gratulacje.
Czytaj całość
 
Wachowiak w rozgrywkach Superligi tenisa stołowego Utwórz PDF Drukuj
Czytaj całośćZiściło się jedno z marzeń Łukasza - mieszkańca Kobylina i stypendysty Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Dudy, który będąc młodym 18 latkiem został podstawowym zawodnikiem Superligi Tenisa Stołowego ZKS Palmiarnia Zielona Góra na sezon 2018/2019. W skład drużyny wchodzą młodzi zawodnicy, którzy mimo młodego wieku i mniejszego doświadczenia walczą dzielnie o każdy punkt. Gra naszego byłego zawodnika w najwyższej lidze jest niewątpliwie największym dotychczas osiągnięciem w gminie w tej dziedzinie sportowej.
Swoją dobrą grę potwierdził również we wrześniowym I Grand Prix Lubuskiego w kat. seniorów w tenisie stołowym, w którym zajął pierwsze miejsce i awansował do I Grand Prix Polski w kategorii senior.

Robert Wachowiak
Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 2489