Aktualności
Najnowsze informacje
Nieruchomości gruntowe na sprzedaż Utwórz PDF Drukuj
25.08.2014.
Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12,59 ha, położonych w Wałkowie (gm. Koźmin Wlkp). Uchwała oraz szczegółowy wykaz nieruchomości znajduje się na stronie http://www.zgzgb.bip.gmina.pl/index.php?id=59
 
XXIII Bieg im. J. Piłsudskiego w Kobylinie - fotorelacja Utwórz PDF Drukuj
21.08.2014.

Czytaj całość

Czytaj całość
 
Mały Bieg - wyniki Utwórz PDF Drukuj
21.08.2014.

200 m przedszkolacy – dziewczęta

1. Agnieszka Jackowska - Kobylin
2. Klaudia Wachowiak - Kobylin
3. Karolina Jackowska - Kobylin
4. Adrianna Tomczyk - Kobylin
5. Julia Wdowczyk - Cieszków
6. Matylda Wachowiak - Kobylin
7. Zuzanna Molska - Kobylin
8. Wiktoria Wojtyczka - Kobylin
9. Joanna Roszak - Kobylin
10. Zuzanna Roszak - Kobylin

200 m przedszkolacy – chłopcy

1. Sławomir Lisiak - Kobylin
2. Marcel Grygiel - Gronowice
3. Nikodem Nowak - Kobylin
4. Jakub Baranowski - Kobylin
5. Antoni Baranowski - Kobylin
6. Filip Majsnerowski - Gliwice
7. Bartosz Baranowski - Kobylin
8. Mateusz Małecki - Kobylin
9. Bartosz Widański - Kobylin
10. Miłosz Klepacki - Kobylin

Czytaj całość
 
XXIII Bieg im. M. J. Piłsudskiego w Kobylinie - wyniki, fotorelacja Utwórz PDF Drukuj
15.08.2014.

(c) Paweł W. Płócienniczak
  

 

 

 

 
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
13.08.2014.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie. Sesja odbędzie się w środę 20 sierpnia 2014 roku, o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej. 
5. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobylin za I półrocze 2014 roku.
7. Podjęcie  uchwał:
a) w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobylin lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną i wskazania organów do tego uprawnionych,
b) w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
c) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/203/13 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2014 roku,
d) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2013 – 2025,
e) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2014.
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała
 
Ostrzeżenie - Silne burze z gradem Utwórz PDF Drukuj
04.08.2014.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 56 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 04.08.2014 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: silne burze z gradem

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie w wielu miejscach burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów do 50 mm, wiatr w porywach do 90 km/h.

Ważność: od godz. 13:00 dnia  04.08.2014 r. do godz. 00:00 dnia  05.08.2014 r.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: województwo wielkopolskie

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Około północy burze powinny słabnąć i zanikać, ale nadal miejscami, głównie na wschodzie obszaru, mogą utrzymywać się opady deszczu.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 7252921 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

GCZK Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński

 
Regulamin XXIII Małego Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Kobylin 2014 r. Utwórz PDF Drukuj
01.08.2014.

1. Cel imprezy
- popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku
- uczczenie pamięci  Budowniczego Niepodległej Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego
- sprawdzian poziomu usportowienia młodzieży

2. Organizator
- Urząd Miejski w Kobylinie
- Komitet Organizacyjny XXIII Biegu
- Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Poznań

3. Termin i miejsce
- bieg odbędzie się w dniu 15.08.2014 r. start do biegu o godz. 10:40 na ul. Strzeleckiej w Kobylinie, meta na stadionie KS Piast

4. Zgłoszenie do biegu
- zgłoszenie należy przesyłać na adres :Urząd Miejski w Kobylinie ul. Rynek 1, 63-740 Kobylin woj. wielkopolskie, nr telefonu 55 548 2401 lub w dniu zawodów w sekretariacie, który będzie się mieścił na stadionie KS "Piast" przy ul. Strzeleckiej /obok kina/ w hali Pilawa w godz. 8:00 – 10:00.

5. Uczestnictwo w biegu
- bieg ma charakter otwarty i warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnie ważnych wyników badań lekarskich i dowodu tożsamości – legitymacji, od zawodników nie będzie pobierana opłata startowa.

Czytaj całość
 
Strzelanie z okazji Święta Ludowego Utwórz PDF Drukuj
01.08.2014.
Czytaj całość13 lipca br na strzelnicy LOK w Kobylinie odbyło się strzelanie z okazji Święta Ludowego. Organizatorem zawodów był Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Kobylinie, a obsługą zawodów zajęli się działacze LOK Kobylin. Koła PSL działające na terenie naszej gminy wystawiły siedem drużyn, każda drużyna składała się maksymalnie z czterech zawodników, wyniki trzech najlepszych liczyły się do klasyfikacji końcowej. W trakcie zawodów każdy uczestnik brał udział w trzech konkurencja: strzelaniu z kbks, strzelaniu z pistoletu, oraz rzucie granatem. Po podliczeniu wyników z poszczególnych konkurencji zwycięstwo odniosła drużyna Koła PSL Fijałów I  w składzie Wojciech Jańczak, Roman Jarus, Grzegorz Pogoda, Sylwester Konieczny, Wojciech Jańczak   z wynikiem 413 pkt., drugie miejsce Koło PSL Kobylin I w składzie Karol Nowak, Tadeusz Nojman, Kazimierz Grobelny z wynikiem 380 pkt. trzecie miejsce Koło PSL Kuklinów I w składzie  Wojciech Styburski, Edward Jańczak, Jarosław Ignor z wynikiem 336 pkt.
Czytaj całość
 
Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego Utwórz PDF Drukuj
30.07.2014.

Informujemy, że w dniach od 01.08.2014 r. do 31.08.2014 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy producent rolny, który nie składał wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego lub nie wykorzystał pełnego limitu w pierwszym półroczu, może złożyć wniosek do Burmistrza Kobylina.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem do składanych wniosków należy załącznyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego obejmujące okres od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.07.2014 r.

 
Ostrzeżenie - burze z gradem Utwórz PDF Drukuj
30.07.2014.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń, na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego nr 53 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 30.07.2014 r.

Podaję do publicznej wiadomości następujący komunikat.

Zjawisko: Burze z gradem

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów do 40 mm, wiatr w porywach do 80 km/h.

Ważność: od godz. 15:00 dnia 30.07.2014 r. do godz. 03:00 dnia 31.07.2014 r.

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: województwo wielkopolskie

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy przekazać niezwłocznie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie tel. 62 7252921 lub alarmowy 998, a w godzinach pracy Urzędu Miejskiego do Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kobylinie tel. 65 5482401.

GCZK Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński

 
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuklinowie Utwórz PDF Drukuj
28.07.2014.

Kuklinów 40, 63-740 Kobylin

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół
i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1526):

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

Czytaj całość
 
Półkolonie w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj
17.07.2014.

Czytaj całośćDnia 11 lipca 2014 r. zakończył się I turnus półkolonii dla młodszych dzieci. W I turnusie uczestniczyło 30 dzieci. Półkolonie były zorganizowane przez Urząd Miejski w Kobylinie. Miejscem zbiórki dla półkolonistów była hala środowiskowo-sportowa przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie. Były gry i zabawy na hali oraz na boisku "Orlik" a także spacery do parku, na lody do p.Hałasa oraz wyjazdy na basen do Krotoszyna oraz do Kościana - park rozrywki "Nenufar". Na zakończenie turnusu zorganizowano grilla na boisku sportowym przy ulicy Strzeleckiej.

M. Marcinkowski

Czytaj całość
 
Rowerowe rodeo Utwórz PDF Drukuj
17.07.2014.

Nagrody główne
Rada Osiedla w Kobylinie serdecznie zaprasza wszystkich miłośników dwóch kółek na siedemnastą edycję „Rowerowego rodeo”, które odbędzie się w dniach od 30 lipca (środa) do 2 sierpnia (sobota) na korcie przy boisku sportowym w Kobylinie (ul. Strzelecka).

 

 

 

Program imprezy

- środa 30 lipca 2014 r. godz. 10.00 – 14.00
Startują najmłodsi do „0” włącznie (slalom).
Osobna klasyfikacja dla roczników od 2010 wzwyż.

- czwartek 31 lipca 2014 r. godz. 10.00 – 14.00
Stratują klasy I – II szkoły podstawowej
"Ułańskie szarże z szabelką" - ścinanie w czasie jazdy.

- piątek 1 sierpnia 2014 r. godz. 9.00 – 14.00
Startują klasy III – IV szkoły podstawowej
"Rycerze z kopiami" - strącenia w czasie jazdy.

Dla pozaszkolnych uczestników kategoria "Open" od V klasy szkoły podstawowej wzwyż bez limitu wiekowego (młodzież, dorośli). W czasie jazdy "rzut lotką do tarczy", o zwycięstwie decyduje ilość uzyskanych punktów na tarczy. Ilość przejazdów dowolna, liczy się najlepszy wynik.

- sobota 2 sierpnia 2014 r. godz. 10.00

Zakończenie imprezy, rozdanie pucharów, dyplomów, nagród (rowerów).

 
Wyniki Biegu Glabera Utwórz PDF Drukuj
11.07.2014.

Czytaj całośćW miesiącu czerwcu. na boisku sportowym KS Piast odbył się XXIV Bieg Glabera organizowany przez Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie. Wspaniała pogoda zgromadziła na starcie dużą liczbę dzieci i młodzieży z przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej. Zostało przeprowadzonych 16 biegów. Zwycięska trójka otrzymała dyplomy i nagrody oraz w każdym biegu została nagrodzona wylosowana osoba spośród pozostałych uczestników. Biegi zostały przeprowadzone w poszczególnych grupach wiekowych, a wyniki przedstawiają się następująco:

Szkoły Podstawowe

„O”
Dziewczęta
1. Anna Łopaczyk
2. Amelia Pospiech
3. Agnieszka Jackowska
Chłopcy
1. Sławomir Lisiak
2. Paweł Panek
3. Jakub Baranowski

Czytaj całość
 
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Kobylin w tenisie ziemnym Utwórz PDF Drukuj
10.07.2014.

Czytaj całość
Zwycięzcy indywidualnych mistrzostw Gminy Kobylin w tenisie ziemnym
W miesiącu czerwcu 2014r z okazji Dni Kobylina odbyły się Mistrzostwa Miasta i Gminy Kobylin w Tenisie Ziemnym. Do turnieju zgłosiło się 12 zawodników. Zawodnicy zostali podzieleni na 4 grupy bez podziału na kategorie wiekowe.

W poszczególnych grupach mecze odbywały się każdy z każdym. Z trzyosobowych grup wychodziło dwóch pierwszych zawodników do dalszej gry. Następnie mecze odbywały się systemem pucharowym. I tak grupy zawodników przedstawiały się następująco:

I grupa
Mieszko Grzesiak
Rafał Frąckowiak
Marcin Jagodziński

II grupa
Zygmunt Idziak
Łukasz Pospiech
Sławomir Bednarek

III grupa
Tomasz Lesiński
Radosław Wicherek
Mirosław Grzesiak

IV grupa
Bartosz Juzyk
Bogusław Frąckowiak
Pospiech Karol

Czytaj całość
 
Turniej kopa z okazji Dni Kobylina Utwórz PDF Drukuj
10.07.2014.

29 czerwca br. odbył się, organizowany w ramach Dni Kobylina, otwarty turniej kopa sportowego. Ogółem zawodnicy rozegrali pięć rund w każdej 32 rozdania.

Kolejność czołowej 10 była następująca:

1. Hieronim Klausa, Kobylin, 31pkt./145
2. Feliks Bukowski, Kobylin, 30 pkt./34
3. Czesław Franke, Szkaradowo, 28 pkt./13
4. Grzegorz Jarczewski, Kobylin, 26 pkt./72
5. Marian Knuła, Kobylin, 26 pkt./66
6. Bogdan Dąbrowski, Górka, 26 pkt./29
7. Edmund Polny, Kobylin, 26 pkt./22
8. Aleksander Majnerowski, Jutrosin, 25 pkt./34
9. Henryk Krysiak, Jutrosin, 25 pkt./7
10. Józef Turbański, Kobylin, 24 pkt./59

Najlepszym zawodnikom zostały wręczone puchary i upominki.

 
Turniej w tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Kobylina Utwórz PDF Drukuj
04.07.2014.
Urząd Miejski w Kobylinie informuje że jest w trakcie organizacji turnieju w tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza. Zawody odbędą się w terminie od 8 lipca 2014 r. do 3 sierpnia 2014 r. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą przez Tomasza Lesińskiego tel. 782717928 oraz w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, Paweł Wasielewski tel. 65 548 24 01 do godz. 14:00 7 lipca 2014 r.
 
XXIII Bieg im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Utwórz PDF Drukuj
01.07.2014.

 

Regulamin
XXIII Biegu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Kobylin 2014 r.

I. Cel i zadania

- popularyzacja biegania wśród społeczeństwa
- uczczenie pamięci Budowniczego Niepodległej Rzeczypospolitej Marszałka Józefa Piłsudskiego
- uczczenie Święta Żołnierza
- promocja Miasta i Gminy Kobylin

II. Organizatorzy

- Urząd Miejski w Kobylinie przy współudziale  Komitetu Organizacyjnego
- Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu

III. Termin i miejsce

- bieg odbędzie się w dniu 15.08.2014r. ze startem i metą na stadionie w Kobylinie
- biuro zawodów: sala sportowa Pilawa w Kobylinie ul. Strzelecka czynne od 8:00 do 10:00
- start do biegu godz. 10:30

IV. Zgłoszenia i opłaty

Czytaj całość
 
Dni Kobylina 2014 - galeria zdjęć Utwórz PDF Drukuj
30.06.2014.

Piątek

Czytaj całość

Czytaj całość
 
Akcja krwiodawstwa podczas Dni Kobylina Utwórz PDF Drukuj
26.06.2014.
Akcję zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi przy UM Kobylin. Zarejestrowało się 55 osób a krew oddało 42. Wśród nich rozlosowano 24 nagrody. Sponsorami nagród byli: Burmistrz Kobylina, BM Paweł Matuszewski, BS Kobylin.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 1078