Aktualności arrow Informacje Urzędu Miejskiego arrow VIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie
VIII sesja Rady Miejskiej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję VIII sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w poniedziałek, dnia 29 czerwca 2015 roku, o godzinie 14:00 w sali szkolnej przy Placu Glabera 1 w Kobylinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Informacja dotycząca realizacji remontów i inwestycji oświatowych.
6. Sytuacja na rynku pracy w powiecie krotoszyńskim ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kobylin.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobylin za rok 2014,
b) w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kobylina,
c) w sprawie: wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
d) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/260/14 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kobylin na rok 2015,
e) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin na lata 2015 – 2025,
f) w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2015.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »