Aktualności arrow Aktualności arrow XX-lecie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie
XX-lecie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie Utwórz PDF Drukuj

„Dar lat to prezent, na który nie można sobie zasłużyć i którego nie można sobie kupić. Nie można go też ukryć. Nie jest on dany wszystkim w równej mierze. Zawiera radość, ale nie jest pozbawiony bólu, zawiera śmiech i łzy, przemijanie i wzrastanie. Dar ten trzeba przyjmować z wdzięcznością, dlatego że jest darem naszego życia”/Internet/.


23 września 2016 r. w Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie świętowano jublileusz 20 – lecia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie. Uroczystość, której patronat honorowy objął Burmistrz Kobylina, pan Bernard Jasiński, zaszczycili, poza panem burmistrzem, prezes Izby Rzemieślniczej w Krotoszynie, pan Józef Januszkiewicz, radni Gminy Kobylin – panowie Wiesław Lisiak i Mirosław Flak, ojciec proboszcz Ksawery Majewski, komendant OHP w Krotoszynie – pan Zbigniew Kurzawa, przedstawiciele pracodawców z panem Andrzejem Robaszkiewiczem na czele, dyrektorzy szkół z terenu gminy Kobylin. Miło było nam gościć panią inż. Annę Dembecką, byłego dyrektora szkoły zawodowej.

W czasie uroczystej akademii podsumowano dwudziestoletni dorobek zacnej jubilatki, złożono podziękowania osobom wspierającym przez te wszystkie lata działalność dydaktyczno – wychowawczą. Wspominano nauczycieli, którzy, choć już nieobecni wśród nas, na stałe zapisali karty historii szkoły. Wymieniano uczniów, których sukcesy umocniły dobre imię szkoły. Zaproszeni goście gratulowali dyrekcji szkoły osiągnięć, wytrwałości i doświadczenia. By urodzinowej tradycji stało sie zadość, kulminacyjnym momentem był niezwykły tort w kształcie otwartej księgi, symbolizującej wiedzę, którą uczniowie zdobywali w murach naszej szkoły przez 20 lat.
Piękne święto szkoły przywróciło w pamięci wspaniałe wydarzenia, miniony czas.
Wprawdzie 20 lat to z pozoru niewielka liczba, a jednak, jaki to ogrom czasu! Ile ludzi i zdarzeń przeminęło, ile dzwonków oznajmiło początek i koniec lekcji, i wreszcie, ile głosów i entuzjazmu młodych ludzi chłonęły mury szkoły! Jubileusz skłania do podsumowań, do refleksji nad historią, nad dorobkiem szkoły, jej tradycją, do zmierzenia się z tym, co za nami i z tym, co przyniesie przyszłość.
Pierwszy dzwonek w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Kobylinie zabrzmiał 1 września 1996 roku. Siedzibą szkoły został budynek przy ulicy Krotoszyńskiej 49, w którym mieści się ona do dziś.
Placówka została utworzona dzięki inicjatywie ówczesnego burmistrza Kobylina - mgr. Jana Waleńskiego, ówczesnego sekretarza Gminy Kobylin - p. Bernarda Jasinskiego, kierownika Zasadniczej Szkoły Rolniczej - pani inż. Anny Dembeckiej oraz przedstawiciela rzemieślników - p. Mieczysława Robaszkiewicza. Przesłanką do jej utworzenia było zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym oraz zapotrzebowanie rynku lokalnego na wykwalifikowanych fachowców. Niewątpliwie dodatkowym atutem była możliwość podjęcia kształcenia na poziomie zawodowym na miejscu, bez konieczności dojeżdżania do innych miejscowości.
Utworzenie tego typu placówki spotkało się z uznaniem mieszkańców całej gminy Kobylin i zaowocowało dużym naborem do klasy I, w której kształcono młodzież w takich zawodach, jak krawiec, sprzedawca, malarz, stolarz, kucharz, rzeźnik.
Pierwszym dyrektorem szkoły została pani Anna Dembecka. Funkcję tę pełniła do chwili przejścia na emeryturę w roku 2001. Od tego mementu do roku 2005 obowiązki dyrektora pełnił pan mgr Gwidon Dembecki.  Następnie funkcję tę objęła pani mgr Irena Majnert, a od 2009 r. do 2012 r. placówką kierowała pani mgr Alicja Grzempowska. Przełomowym momentem był rok 2012 r., kiedy nastąpiło połączenie gimnazjum i szkoły zawodowej w Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie, a dyrektorem nowo powstałej szkoły została pani mgr Katarzyna Jackowska, która pełni tę funkcję do dziś.
Kolejne reformy szkolnictwa ponadgimnazalnego w 2002 i 2012 przewidywały funkcjonowanie szkół zawodowych o okresie nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3, by po kilku latach powrócić do 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej. Dziś uczniowie, tak jak 20 lat temu, swoje szlify zawodowe  doskonalą w zakładach i warsztatach rzemieślniczych na terenie powiatu, a także poza jego granicami. Wiedzę teoretyczną zaś zdobywają podczas czterotygodniowych kursów organizowanych we Wschowie, Zielonej Górze, a od 2010 w Ośrodku Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego w Krotoszynie.
Przez dwie dekady istnieniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kobylinie przyświecała idea umocnienia związku młodego człowieka ze środowiskiem lokalnym, wychowania w duchu szacunku do tradycji lokalnego rzemiosła, do lokalnych zasobów rynku pracy. Doświadczenie i fachowość kobylińskich rzemieślników była zawsze solidnym oparciem dla działań edukacyjnych nauczycieli. Proces kształcenia i wychowania odbywał się też zawsze przy serdecznym wsparciu władz gminnych, życzliwych szkole instytucjom, osobom, ośrodkom dokształcania. Dzięki tej współpracy oraz permanentnej, merytorycznej pracy nauczycieli szkoła uzyskiwała bardzo dobre wyniki przeprowadzanych kontroli, ewaluacji zewnętrznych. Uczniowie angażowali się w liczne konkursy przedmiotowe, plastyczne, recytatorskie, sportowe, wzbogacając wiedzę, podnosząc kwalifikacje zawodowe. Laureaci konkursów na etapach rejonowych, a nawet ogólnopolskich przysparzali szkole chluby i powodów do dumy. Wielu z uczniów pod czujnym okiem swoich nauczycieli podejmowało nowe wyzwania, takie, jak wolontariat, innowacja pedagogiczna, współorganizowanie uroczystości lokalnych. Z pewnością było ich widać i słychać w środowisku! Efektem działalności dydaktyczno – wychowawczej są dobre wyniki uczniów na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a przede wszystkim z roku na rok liczba uczniów w szkole jest coraz większa.
Uroczystość jubileuszowa to czas podsumowań, trzeba się więc zmierzyć się z przeszłością zbudować przyszłość na dotychczasowym dorobku, z którego wszyscy możemy być dumni! Niech wyniki szkoły stanowią dorobek i dumę z rozwoju placówki oświatowej, jakże potrzebnej i niezbędnej w naszym środowisku.
/KJ/

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »