REGULAMIN Utwórz PDF Drukuj

REGULAMIN REKRUTACJI NA ZIELONE WAKACJE
w Zespole Szkoła Podstawowa im.  J. Tuwima  i Przedszkole
w Kobylinie

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zespół Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Kobylinie, w dwóch terminach: 3. lipca do 14.  lipca oraz 17. lipca do 28. lipca 2017 r. organizuje zielone wakacje dzieci w wieku od 6. lat.
2. Zielone wakacje organizowane są dla dwóch grup dzieci – po 30 dzieci w grupie.
3. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1400 na terenie kompleksu Szkoła – Hala Środowiskowo-Sportowa.
4. Gwarantujemy miłą i profesjonalną opiekę wykwalifikowanych pedagogów.

NA ZIELONE WAKACJE PRZYJMOWANE BĘDĄ DZIECI:
1. mieszkające na terenie Gminy Kobylin
2. pierwszeństwo mają dzieci, które nie uczestniczyły jeszcze w tego typu wypoczynku

W PROGRAMIE:
    - zajęcia ruchowo-rekreacyjne
    - warsztaty o różnej tematyce (artystyczno-manualne, sportowe)
    - zabawy i gry rekreacyjne
    - proste eksperymenty i doświadczenia
    - wycieczki jednodniowe
    - projekcje filmów, zajęcia biblioteczne, gry komputerowe itp.

CELE I ZAŁOŻENIA:
    - aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji
    - nauka samodzielności i współistnienia w grupie
    - rozwijanie zainteresowań poznawczych
    - rozwijanie umiejętności artystycznych

ZAPISY:
1. Zapisu na zielone wakacje będzie można dokonać w sekretariacie Zespołu SzPiP-le w Kobylinie  przy ul. 3 maja 9,  w poniedziałek 5. czerwca br. w godz. od 1630 do 1800. Osoba zapisująca, może zapisać tylko swoje dziecko/dzieci.
2. Warunkiem wpisania dziecka na listę zielonych wakacji jest złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, podpisanie regulaminu zielonych wakacji. Nie będą wpisane na listę dzieci, które w ubiegłym roku opuściły co najmniej 50% zajęć (uczestniczyły tylko w wycieczkach)
3. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez  dyrektora  Zespołu.
4. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół uwzgledniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w zielonych wakacjach oraz listę rezerwową.
5. Informacja o zakwalifikowaniu dzieci do uczestnictwa oraz lista rezerwowa dostępna będzie w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 12. czerwca br.


Kobylin, 30. maja 2017 r.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »