Informacja Utwórz PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) – LGD Gościnna Wielkopolska organizuje Spotkania informacyjne nt. zasad oceniania i wyboru operacji w ramach LSR LGD Gościnna Wielkopolska.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Gościnna Wielkopolska, potencjalnych wnioskodawców oraz osoby z grup defaworyzowanych – kobiety i osoby w wieku 50+.

Szymon Jakubowski

Pracownik ds. animacji lokalnej, współpracy i promocji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »