III sesja Rady Miejskiej Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Kobylinie.

Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 23 grudnia 2010 roku, o godzinie 14.00 w Klubie Seniora w Kobylinie, Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 16,  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
3. Zapytania, wnioski i interpelacje.
4. Informacja Burmistrza o działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną w uchwale budżetowej na 2010 rok,
  • w sprawie: zmiany budżetu gminy Kobylin na rok 2010,
  • w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kobylina,
  • w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2011.

6. Wolne głosy i wnioski
7. Zakończenie

Przewodniczący Rady
Tadeusz Dżygała

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »