Rada Miejska

Organem stanowiącym i kontrolnym jest 15 - osobowa Rada Miejska

Skad Rady:

Piotr Chlebowski – Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Marek Flak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Iwona Bzodek
Tadeusz Władysław Dżygała
Łukasz Piotr Jarus
Karol Kempa
Grzegorz Kreczmer
Karol Michał Kwiatkiewicz
Andrzej Izydor Maćkowiak
Zygmunt Molski
Konrad Przybyszewski
Michał Skupin
Mikołaj Kacper Stanisławski
Marcin Szumera
Andrzej Jan Wajdlejt

Komisja Rewizyjna
1. Grzegorz Kreczmer
2. Karol Michał Kwiatkiewicz
3. Michał Skupin
4. Marcin Szumera
5. Andrzej Jan Wajdlejt

Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
1. Piotr Chlebowski
2. Tadeusz Władysław Dżygała
3. Łukasz Piotr Jarus
4. Zygmunt Molski
5. Mikołaj Kacper Stanisławski

Komisja Spraw Społecznych
1. Iwona Bzodek
2. Mirosław Marek Flak
3. Karol Kempa
4. Andrzej Izydor Maćkowiak
5. Konrad Przybyszewski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Łukasz Piotr Jarus
2. Grzegorz Kreczmer
3. Andrzej Izydor Maćkowiak