Spotkanie z seniorami w Łagiewnikach
W dniu 15 stycznia br. Sołtys i Radny Łagiewnik – Grzegorz Kreczmer, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich, wspólnie  zorganizowali spotkanie „Sto lat seniorom ”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał do rąk własnych imienne zaproszenie, podobnie jak w latach ubiegłych byli to wszyscy mieszkańcy sołectwa którzy ukończyli 60 lat.
W czasie spotkania życzenia seniorom złożyli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie Tadeusz Dżygała, Sołtys wsi Łagiewniki Grzegorz Kreczmer oraz Prezes OSP Łagiewniki Jan Patryas.

Czas upływał w miłej atmosferze, wspomnieniom nie było końca. Do wspólnej biesiady zaprosił wszystkich obecnych zespół Łagiewniczanie, Kapela Pana Sylwka oraz Kabaret Helka z Rozdrażewa. Kolejny raz spotkanie okazało się strzałem w dziesiątkę.