Nasadzenia drzew
Drzewa nie są wieczne. Niektóre chorują i przez to zagrażają bezpieczeństwu. Na terenie gminy Kobylin wycięto drzewa, a w miejsce starych i chorych drzew posadzono 182 nowe. Nasadzenia wykonano m.in. przy drodze gminnej w Zalesiu Małym (Huby), na stadionie przy ulicy Strzeleckiej oraz w parku Solidarności w Kobylinie a także na Osiedlu Berdychowskim w Kobylinie. Ponadto sołtys wraz z mieszkańcami wsi Starygród posadzili 10 drzew przy boisku.