TYTKA CHARYTATYWNA SP Zalesie Małe
Każdy z nas może na co dzień podzielić się z innymi dobrym słowem, uśmiechem, życzliwością. Dzięki takim akcjom jak Tytka charytatywna można w praktyczny sposób zaangażować się w pomoc naszym Braciom i Siostrom.
Z inicjatywy Księdza Proboszcza parafii Wyganów Kazimierza Wawrzyniaka, który przekazał mi Tytki Charytatywne prosząc by dobrze je wykorzystać zorganizowaliśmy w naszej szkole zbiórkę artykułów spożywczych i chemicznym.

Moja prośba spotkała się z natychmiastową reakcją, dzięki której zebraliśmy tyle produktów by napełnić nimi 11 tytek. Postanowiliśmy w tym roku obdarować nimi wszystkich ludzi samotnych z Zalesia Małego i Zalesia Wielkiego.
Pragnę podziękować za dary ufundowane przez:
Państwa Biedermann - Zalesie Małe
Państwa Hadzik - Zalesie Wielkie
Państwa Matysiak- Łagiewniki
Państwa Swora - Łagiewniki
Państwa Nowackich - Zalesie Wielkie
Państwa Szymankiewicz - Zalesie Male
Państwa Waszyńskich - Zalesie Małe
Państwa Jasińskich Zalesie Małe
Państwa Ptak - Zalesie Małe
Państwa Łopaczyk - Zalesie Wielkie
Państwa Jarus - Sroki
Państwa Łukowiak - Łagieniki
Pani Swendrackiej - Łagiewniki
Państwa Twardowskich z Wyganowa
Państwa Skorupa z Wyganowa
Państwa Pazgrat Zalesie Małe
Państwa Szałatów Grabonóg
Państwa Waścinskich Zalesie Małe
Paczki zostały przekazane wraz z życzeniami dnia 19 i 21 grudnia 2017r. . Obdarowane przez nas osoby nie kryły wzruszenia i radości ale też zaskoczenia.
Pamiętajmy, że nie kocha się słowem, ale czynem, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję, za ogromne zaangażowanie.
Agata Skorupa