Wysokość opłat
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Kobylina nr 172/2017
z dnia 28 grudnia 2017r.


Sala Pilawa

1. Płyta główna w tym szatnia    20,00zł.  brutto godzina

2. Salka sumo                    10,00zł. brutto godzina

3. Szatnia (nie dłużej niż doba)     10,00zł.Siłownia

1. Osoby dorosłe, 1 osoba             4,00zł. brutto godzina

2. Karnet miesięczny, 12 godzin          20,00zł. brutto

3. Karnet miesięczny, 30 godzin          40,00zł. brutto

4. Karnet kwartalny, 90 godzin          90,00zł. brutto

5. W przypadku osób do 18 lat i ich opiekunów 50% pełnej stawki.

6. Osoby z ważną legitymacją szkolną lub studencką 50% pełnej stawki.

7. Emeryci, renciści i inwalidzi z ważną legitymacją 50% pełnej stawki.