Muzykowanie naszą pasją
Goethe powiedział: "Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi –
Ci nigdy nie śpiewają."
To jest chyba najlepsza reklama imprezy „Muzykowanie naszą pasją” organizowanej przez Stowarzyszenie „kuKLINów”. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Kobylin. Od roku 2010 startujemy w gminnych konkursach ofert na dofinansowanie imprez kulturalnych. Od dwóch lat organizujemy muzyczne spotkania okolicznych zespołów zatytułowane „Muzykowanie naszą pasją”.
W sobotę 6 października 2018 r. w sali wiejskiej „Ostoja” rozbrzmiewała muzyka ludowa, biesiadna i patriotyczna. Przyjechało 12 zespołów: Ale Babki z Rozdrażewa, Biadkowianki , Łąkocanie, Lutogniewianie, Łagiewniczanki, Złote Kłosy z Bonikowa, Familia z Kuklinowa, chór parafialny ze Staregogrodu, kapela Furmany z Gorzyc, Kapela z Klina, Orkiestra Dęta z Kobylina i nasza najmłodsza kapela szkolna , jeszcze bez nazwy. Każda grupa śpiewała i grała 4 piosenki biesiadne i z okazji 100.Rocznicy Odzyskania Niepodległości - jedną patriotyczną. Najwspanialsze było to, że w czasie śpiewu konkretnego zespołu, cała sala wtórowała i tak powstawał jeden ogromny chór liczący ok.180 osób. Na zakończenie występu każdy zespół otrzymywał z rąk pana Burmistrza Tomasza Lesińskiego i prezesa Stowarzyszenia Radosława Koniecznego pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz skromne upominki. Potem oczywiście było wspólne granie, śpiewanie i taniec….Wszyscy uczestnicy byli (jak przystało na Kuklinów) wspaniale ugoszczeni. Przygotowaniem posiłku zajęły się Panie i ….Panowie ze Stowarzyszenia pod szefostwem pani Kariny Grochowiak. W organizację tej imprezy aktywnie włączyła się (jak co roku) również nasza szkoła. Całość prowadziłam ja, czyli Barbara Gościniak. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy miło spędzili wolny czas i w przyszłym roku również do nas zawitają. Barbara Gościniak