I rata podatku

Przypominamy wszystkim Podatnikom (osobom fizycznym) podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, że 15 marca 2011 r. mija termin zapłaty pierwszej raty podatku.

Zobowiązania można uregulować w  następujący sposób:

- na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Kobylinie Bank Spółdzielczy w Krotoszynie / o. Kobylin: 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001

- w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie w godzinach od 7.30 do 14.30.