Pamiętamy o zmarłych
W dniu 31 października delegacja władz samorządowych odwiedziła cmentarze na terenie Gminy i zapaliła znicze, aby uczcić pamięć tych, którzy przyczynili się do rozwoju naszej Gminy oraz przelali krew za to, abyśmy dzisiaj żyli w wolnym kraju.