Rozpoczynamy remont budynku kina w Kobylinie !
W dniu 5 grudnia 2018 roku w imieniu Gminy Kobylin Burmistrz Tomasz Lesiński podpisał umowę na wykonanie prac remontowych w budynku kina przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie, polegających na wymianie stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej. Wykonawcą został Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego. Termin wykonania wyznaczono do dnia 22 grudnia br.