Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków
We wtorek 27 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kobylin. Jest ona wybudowana na gruntach wsi Rzemiechów (dojazd  od ul. Baszkowskiej w Kobylinie). O przecięcie wstęgi poproszono Panią  Justynę Chrzanowską – Kierownika Działu Funduszy Europejskich Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pana Bernarda Jasińskiego – Burmistrza Kobylina i Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich oraz Pana Tadeusza Dżygałę – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie. Poświęcenia nowego obiektu dokonali proboszczowie kobylińskich parafii – Ksiądz Janusz Giera i Ojciec Serafin Sputek.

Inwestycja realizowana była w okresie od 18 sierpnia 2009 r. do 30 czerwca 2011 r., a jej całkowity koszt wyniósł 4.407.412,47 zł netto. Źródła finansowania budowy oczyszczalni przedstawiają się w następujący sposób:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 2.148.947,63 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 2.000.000,00 zł
- wkład własny Gminy Kobylin – 258.464,84 zł. 

Technologia oparta jest na przepływowym mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 795 m3/d, co oznacza, że w ciągu doby może ona oczyścić ścieki o ładunku równym 7920 RLM (Równoważnej Liczbie Mieszkańców). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Radęca – dopływ rzeki Orli, w zlewni rzeki Odry.